Cyklistický maraton "Cestami Opryšků 2014"

MTB maraton v zakarpatské Ukrajině. Nenechte si ujít!

Srdečně vás zveme na cyklistický maraton "Cestami Opryšků 2014" v Rachivském okresu na zakarpatské Ukrajině, který pořádá naše ukrajinská pobočka.

Maraton je situovaný ve městě Rachov, které leží na soutoku Bílé a Černé Tisy a je obklopeno překrásnými horami, kde se mimo jiné nachází i ukrajinská nejvyšší hora Hoverla.

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Cyklistický maraton "Cestami Opryšků 2014" je amatérskou soutěží, která se zaměřuje na

podporu a propagaci zdravého životního stylu mezi obecnou populací, na rozvoj cyklistiky v

Rachově a Rachivském okresu.

Pořadatelé – cyklistické společenství města Rachov pod vedením Igora Valerijovyče

Pochviščeva.

Financování se uskutečňuje ze vstupních poplatků od účastníků a sponzorských darů.

Sponzoři soutěže

• Nástroje Birzman (http://birzman.com .ua/)

• Velo chemie Hanseline (http://bikesporttop.com/brand/hanseline) a Slime

(http://bikesporttop.com/brand/slime)

• Velo počítače a světla SIGMA SPORT (http://sport-device.com.ua)

• Hotel "Evropa", m. Rachiv

• Bezpečnostní prostředky a doplňky ABUS (http://abus.com.ua)

Technická podpora: Nástroje Birzman, Velochemie Hanseline

Mediální partner: Portál bikeportal.org.ua (http://bikeportal.org.ua)

Partner pro tisk: Polygrafická společnost Triada (http://triada.ua)

Soutěž je prováděna za podpory starosty města Rachiv, Velykobyčkivského státního lesního

hospodářství, Rachívského lesního výzkumného hospodářství, Karpatské biosférické

rezervace, informačního turistického centra "Huculská Svitlycja“

2. Místo a čas provedení

Cyklistické závody se budou konat 24. srpna 2014 v Rachově a na území Rachivského

okresu. Startovací tábor bude umístěn v areálu parku "Burkut" v Rachově.

3. Kategorie účastníků

Cyklistické závody se budou konat v následujících kategoriích:

1. Hardcore Open*

2. Hardcore 35 + **

3. Lite muže

4. Lite muže 35 +

5. Lite ženy

6. Lite ženy 35 +

* Kategorie Open je otevřená všem zájemcům bez ohledu na věk či pohlaví.

** Účastníci ve věku 35 let a více. Věk účastníků se počítá pouze dle roku narození.

V každé kategorii je nutné se zapsat osobně.

Bude-li v některé z kategorií zaregistrováno méně než 10 účastníků, bude tato kategorie

spojena s kategorií s větším počtem účastníků na stejné trati.

4. Program soutěže

23. 08. 2014

12:00 - 18:00 výdej startovních čísel pro všechny kategorie

24. 08. 2014

08:00 - 08:30 výdej startovních čísel pro kategorie tratě Hardcore

09:00 start kategorií tratě Hardcore

09:30 - 10:00 výdej startovních čísel pro kategorie tratě Lite

10:30 start kategorií tratě Lite

17:00 Slavnostní vyhlášení výherců

5. Vstup do soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let s provozuschopným horským kolem a

cyklistickou helmou.

Pojištění a lékařské potvrzení, že zdravotní stav účastníka mu umožňuje zúčastnit se soutěže,

je povinné. Pojištění musí mít uvedenou poznámku "cyklistika - jízda na horském kole."

Účastník musí mít s sebou na trati mobilní telefon.

Pořadatelé si vyhrazují právo nedovolit účastníkům účastnit se soutěže na kolech, jejichž

technický stav podle pořadatelů nesplňuje bezpečnostní normy.

6. Postup pro registraci

Registrace se provádí on-line http://bikeportal.org.ua do 15. 08. 2014.

V předvečer zahájení musí účastník předložit potvrzení o odpovědnosti (Příloha No 2) a získat

startovní číslo, které se připojí k volantu kola.

Vydávání startovních čísel bude probíhat podle programu soutěže dne 23. 08. 2014 v hotelu

"Evropa" na adrese: město Rachiv, ul. Míru 42 a také v místě startu v den závodu 24. 08.

2014.

7. Startovné

Startovní poplatek se hradí peněžním převodem na kartu PrivatBanky do 15. 08. 2014

(včetně). Pro potvrzení převodu musí každý účastník předložit elektronickou kopii účtenky na

adresu stezhkamioprishkiv@gmail.com se seznamem jmen a kategorií účastníků, za něž byl

tento převod proveden.

Cizinci mají nárok na zaplacení vstupního poplatku při převzetí startovního čísla.

Registrační poplatek činí:

• 200 UAH při zaplacení do 15. 07. 2014 včetně.

• 300 UAH při zaplacení od 16. 07. 2014 do 15. 08. 2014 včetně.

Po 15. 08. 2014 vstupní poplatky nebudou akceptovány.

Náležitosti karty

Číslo: 4405 8850 0908 6916

Vlastník: Igor Pochviščev

8. Ubytování

Ubytování si účastnící hradí sami. Účastníci mají možnost se ubytovat v hotelech města nebo

postavit stan v kempu, zřízeném organizačním výborem.

9. Tratě soutěže

Trať "Hardcore" je trať, která má délku 85 km s celkovým stoupáním výšek 2950 m, která

vede přes území Rachivského okresu na asfaltových, zemních a dlážděných cestách různé

kvality.

Trať "Lite" je trať, která má délku 47 km s celkovým stoupáním výšek 1600 m, která vede

přes území Rachivského okresu na asfaltových, zemních a dlážděných cestách různé kvality.

Podrobnosti o tratích lze nalézt v příloze No 1

10. Soutěžní řád

Při průběhu závodu je zakázáno:

• Zkracování tratě. V případě, že účastník vyjede mimo označení trasy, musí se vrátit na trať

hned v místě, kde ji překročil.

• Nesportovní závod.

• Pohybovat se na trati s nezapnutou ochrannou přilbou na hlavě nebo bez přilby.

• Pohybovat se po trati s nedbale připevněným číslem nebo bez čísla.

V případě že se kolo nebo jeho část porouchá, je povoleno:

• Oprava jízdního kola vlastními silami a / nebo pomocí fanoušků a dalších účastníků.

• Výměna kola. V tomto případě je účastník povinen připevnit své startovní číslo na nové

kolo.

• Dokončit závod pěšky, vézt kolo vedle sebe.

Na trati budou umístěny kontrolní stanoviště, v případě, že účastník nesplní časový limit,

povolený pro průchod příslušných intervalů tratě, je automaticky diskvalifikován ze závodu.

Na trati je několik bodů pro sjezd z tratě s možností evakuace účastníků.

Na trati se budou nacházet stanoviště pro stravování s vodou a potravinami, jejich umístění

bude vyznačeno na mapě.

V případě, že účastník chce ukončit závod, musí informovat soudce o svém rozhodnutí.

Dodržování těchto pravidel se kontroluje dodatečnými soudci na kontrolních bodech na trati.

Nedodržení pravidel se trestá diskvalifikací.

11. Vyšší moc

V případě vzniku okolností vyšší moci (počasí, sociální, politické, atd.), a to okolností, kvůli

kterým by provedení závodu bylo nebezpečné, závod může být přerušen. V tomto případě se

závěrečná zpráva o výsledcích sepíše v okamžiku přijetí rozhodnutí o zastavení závodu.

V případě vzniku okolností vyšší moci před začátkem soutěže, si pořadatelé vyhrazují právo

na start pro všechny kategorie na trati "Lite", nebo zrušit závod.

12. Vyhlášení výsledků a udělování cen

2. Účastníci, kteří se umístili na 1. - 3. místě v každé kategorii dostávají medaile, diplomy a

věcné ceny.

Veškeré stížnosti týkající se výsledků se přijímají před udělováním cen vítězům. Po ukončení

ceremoniálu udělení cen, výsledky již nepodléhají přezkoumání.

Po ukončení soutěže budou výsledky zveřejněny na portálu 

http://bikeportal.org.ua.

13. Zpětná vazba

 

Máte-li problémy nebo dotazy, obraťte se prosím na organizační výbor na e-mailovou adresu:

stezhkamioprishkiv@gmail.com

Toto ustanovení je oficiálním pozváním k účasti v soutěži.

 

Sledujte nás na Facebooku: http://www.facebook.com/StezhkamiOprishkiv